• USGS (United States Geological Survey)
 • IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)
 • IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
 • Les séismes, Planète Terre (Département de Géologie et de Génie géologique de l'Université de Laval, Québec)
 • Comprendre les séismes, Musée de Sismologie et collections de Géophysique, Université de Strasbourg
 • Musée de sismologie, EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre), Université de Strasbourg
 • Découvrir les séismes Téléchargez le poster réalisé à l'occasion de la 51e bourse aux minéraux de Sainte-Marie-Aux-Mines

Hoe reageren wanneer er een aardbeving gebeurt?

Waarschuwing

Hoewel ons land zich in een zogenaamd stabiele zone bevindt, kunnen grotere aardbevingen ook bij ons belangrijke schade veroorzaken, zoals in het verleden trouwens al gebeurd is. De algemene instructies die hieronder worden opgesomd zijn vooral bedoeld voor zones met een hoger aardbevingsrisico, maar een aantal ervan kunnen overal nuttig zijn.

Algemene instructies:

Vooraf:

 • Voorzie u van een overlevingskit (draagbare radio met batterijen, zaklamp, drinkbaar water, persoonlijke documenten, noodzakelijke geneesmiddelen, dekens, reservekleren, voedsel in blik, eerstehulpkit).
 • Informeer u bij de autoriteiten over risico’s en veiligheidsinstructies.
 • Organiseer de groep waarvoor u verantwoordelijk bent, bespreek met de andere familieleden de maatregelen (bescherming, evacuatie, verzamelplaatsen) die genomen moeten worden in geval van een catastrofe.
 • Organiseer of neem deel aan simulatie-oefeningen en trek er de nodige lessen uit.
 • Identificeer de kwetsbare punten van gas-, water- en elektriciteitslijnen.
 • Maak zware apparaten en meubels vast.
 • Bereid een plan voor om mekaar terug te vinden.

Tijdens:

 • Informeer u: luister naar de radio voor de eerste instructies.
 • Informeer de groep waarvoor u verantwoordelijk bent.
 • Ga de kinderen niet afhalen op school.
 • Blijf waar u bent:
  • Binnenshuis: zoek dekking bij een dragende muur of zuil of onder stevig meubilair, blijf uit de buurt van ramen.
  • Buitenshuis: niet blijven staan onder hoogspanningslijnen of onder constructies die kunnen instorten (bruggen, daken, schoorstenen, ...).
  • In de auto: stoppen en niet uitstappen vooraleer de trillingen over zijn.
 • Bescherm uw hoofd met uw armen.
 • Steek geen vuur aan.

Nadien:

 • Informeer u: luister naar de instructies die worden gegeven via de radio en door de autoriteiten, en volg deze op.
 • Informeer de autoriteiten van alle gevaren die u waarneemt.
 • Verleen eerste hulp aan buren, denk ook aan ouderen en invaliden.
 • Hou u beschikbaar voor de hulpdiensten.
 • Telefoneer niet, behalve in geval van absolute nood.
 • Evalueer de schade en gevaarlijke punten, en blijf er vandaan.
 • Hou rekening met naschokken: na de eerste beving kunnen er nog schokken volgen.
 • Neem nooit de lift om een gebouw te verlaten.
 • Controleer gas-, water- en elektriciteitsleidingen: in geval van een lek, sluit de lijn af, open ramen en deuren, breng u in veiligheid en waarschuw de autoriteiten.
 • Blijf uit de buurt van kustgebieden, zelfs lang na de beving, vanwege de mogelijkheid op een tsunami (vloedgolf).


Instructies in het Engels : What do I do AFTER an earthquake?, USGS