De seismische gevarenkans is de kans om een bepaald niveau van een potentieel gevaarlijk effect t.g.v. aardbevingen te ondervinden. Het grootste gevaar schuilt in de sterke grondbewegingen die door aardbevingen veroorzaakt worden. De seismische gevarenkans wordt daarom meestal uitgedrukt in functie van een grondbewegingsparameter, zoals bv. de piekgrondversnelling. De seismische gevarenkans is intrinsiek aan de natuur en kan dus niet gereduceerd worden.

Seismisch risico is de kans op schade of slachtoffers t.g.v. aardbevingen. Ze hangt niet alleen af van de seismische gevarenkans, maar ook van de blootstellingsgraad en de kwetsbaarheid. Beschadiging en instorting van gebouwen vormen het grootste risico. Seismisch risico kan verlaagd worden door in minder actieve gebieden te gaan bouwen, of door aangepaste bouwnormen te hanteren.

Gebieden met een hoge seismische gevarenkans kunnen dus een laag seismisch risico hebben doordat er bv. weinig mensen wonen, of omgekeerd kunnen gebieden met een matige seismische gevarenkans een hoog risico inhouden door een hoge bevolkingsdichtheid en slechte constructies !