Als overheidsdienst binnen een Federale Wetenschappelijke Instelling bestaan de belangrijkste taken van de afdeling seismologie uit het conserveren, ontwikkelen, bestuderen en valoriseren van het wetenschappelijk patrimonium inzake de studie van aardbevingen in België en in de wereld.

Daartoe volgt de afdeling seismologie de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet, voert ze zelf onderzoek uit, en verstrekt ze informatie aan het publiek en aan privé-instellingen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn onze activiteiten als volgt verdeeld :

 • Toezicht op de seismische activiteit in België en grensgebieden. Hiervoor wordt een netwerk van seismische meetstations ontwikkeld en onderhouden dat het Belgisch (en Luxemburgs) grondgebied bestrijkt;
 • In hetzelfde kader worden sedert 1999 ook de absolute en de supergeleidende gravimeters van de KSB beheerd en geïntegreerd in het meetnet;
 • Analyse en archivering van de meetgegevens;
 • Ontwikkeling van een elektronische gegevensbank die door iedereen on line kan geraadpleegd worden;
 • Doorsturen van de analyseresultaten naar internationale seismologische centra (EMSC, ISC ...);
 • Opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten, nationaal en internationaal, op het vlak van seismologie en paleoseismologie. Deze projecten hebben vooral betrekking op de studie van de recente, historische en geologische seismische activiteit in onze regio en in andere delen van de wereld die een vergelijkbare seismische activiteit kennen (o.a. Bulgarije, Tanzania ...);
 • Doorgeven van onze kennis en onze wetenschappelijke en technische expertise aan wetenschappers van andere instituten, nationaal en internationaal, alsook aan publieke overheden en privé-maatschappijen die er een beroep op doen;
 • Inlichten van de media en het publiek, in het bijzonder bij specifieke gebeurtenissen.

Bij belangrijke aardbevingen die in België gevoeld worden, voorziet de afdeling seismologie :

 • Snelle voorlopige bepaling van het epicentrum en van de lokale magnitude;
 • Verspreiding van deze inlichtingen aan de federale autoriteiten, met name het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering, en aan regionale, provinciale en lokale overheden;
 • Inlichting van het publiek via de media;
 • Verzameling van informatie over de gevolgen van de aardbeving door middel van een enquête, enerzijds bij het publiek via onze website, en anderzijds bij de gemeentelijke overheden naar wie onmiddellijk na de aardbeving een officieel enquêteformulier wordt gestuurd;
 • Verder onderzoek van andere parameters met betrekking tot de aardbeving;
 • Rapportering, indien de situatie dit vereist, aan de FOD Binnenlandse Zaken, die op basis van de evaluatie van de magnitude en van de macroseismische enquêtes zal beslissen of de aardbeving al dan niet als een ramp erkend wordt, en dus in aanmerking komt voor een interventie door het Rampenfonds.