Gravimetrie is de wetenschap die zich bezig houdt met het meten van de valversnelling ("g"), alsook met de variaties van g in tijd en ruimte.

g hangt immers af van:

  • De breedtegraad;
  • De verdeling van de massa in het binnenste van de aarde;
  • De aardrotatie (snelheid en positie van de rotatieas);
  • De seizoenen (variaties in ondergrondse watermassa);
  • De relatieve positie van de maan en de zon, die de getijkrachten veroorzaken.

Onderzoek Gravimetrie

Deformatie van de aardkorst

Tot voor kort was nivellering met behulp van een theodoliet de enige manier om verticale grondbewegingen waar te nemen. Met deze techniek, die onveranderd is gebleven sinds het einde van de 19e eeuw, kunnen bewegingen trager dan 1 centimeter per jaar echter niet gedetecteerd worden. Lezen

Hydrologische effecten

Gravimetrische metingen vertonen meestal duidelijke seizoenale variaties. Deze zijn te wijten aan de aanvulling van watervoerende lagen tijdens de winter, wat een toename van de valversnelling veroorzaakt naar de lente toe, die terug gevolgd wordt door een afname tijdens de zomer. Lezen

Metrologie

De kilogram is de enige basiseenheid in het SI-stelsel waarvan de definitie nog berust op een materiële standaard i.p.v. een fundamentele natuurkundige constante. Om het SI-stelsel aan te passen aan de toenemende behoeften van wetenschap en technologie is het essentieel om de kilogram te herdefiniëren op basis van fundamentele natuurconstanten. Lezen

Gravimetrie Observaties